Miljöspendanalys_GöteborgsStad_2020_graf984x515

Graf över klimatpåverkan från Göteborgs Stads inköp år 2019 och 2020 uppdelat på respektive inköpskategori.