SMEdiagram_2022

Diagram över andelen små och medelstora företag i Göteborgs spend.