Lekplats

Röda och orange cylindrar på ett grönt plastunderlag. I bakgrunden klätterställning, torg och byggnader.. Foto: Lo Birgersson