Pumpstation

En pump har lyfts upp och undersöks av två orangeklädda arbetare i hjälmar. En av dem håller en orange gummiklubba som bankas mot den svarta pumpen.