Graffitti

Ett foto av en skogsdunge med en byggnad för el-central som fått graffitti målat på sig.