Transport

Ett foto av flera lastbilar som parkerar vid en lastzonskylt.