Foto av Göta älv som flyter under en hög bro.

Foto av Göta älv som flyter under en hög bro.