Flyktingmottagande

Ett foto av personer som flyttar möbler i en korridor.