Odling

En klätterros i fokus, i bakgrunden omgivande pallkragar med plantering, gräs, gångväg och bebyggelse.