Flyktingmottagande

Personer som flyttar möbler innuti en byggnad.