Kretslopp o Vatten

Arbetsklädda medarbetare som går på en kaj med utrustning och ett rör.