Inköp & Upphandling
Gå tillbaka
2020-03-24 - kl. 8:57

Upphandling blir nytt område i nationell leverantörsundersökning 

Annelie Gärdmark, chef för verksamhetsstöd Göteborgs Stad, Inköp och upphandling