Tillgänglighet för avtalsnyheter.goteborg.se

Göteborgs stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur avtalsnyheter.goteborg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Om du behöver innehåll från avtalsnyheter.goteborg.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Vi svarar så snabbt vi kan. Du kan också kontakta oss på följande sätt: 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. 

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är helt förenlig med nivå A och AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Hur vi testat webbplatsen 

Mild Media AB har gjort en oberoende granskning av avtalsnyheter.goteborg.se med tjänsten Dynomapper enligt WCAG 2.1 AA.

Senaste bedömningen gjordes den 14 Februari 2023. 

Granskningsmetod

Tillgänglighetsredogörelse 2023

Redogörelsen uppdaterades senast den 14-02-2023. 

Webbplatsen publicerades den 4 januari 2017.