Gå tillbaka
2021-03-10 - kl. 9:22

Arbetet mot en fossilfri maskinpark fortsätter med arbetsmaskiner och arbetsfordon

Foto: Lo Birgersson.