Gå tillbaka
2024-01-31 - kl. 17:38

Upphandlingen av chefs- och medarbetarutveckling (delområde chefshandledning/chefscoachning) är överprövad