Gå tillbaka
2024-06-07 - kl. 10:44

Upphandlingen av trygghetssystem för vård- och omsorgsboenden och bostad med särskild service har blivit överprövad