Gå tillbaka
2020-04-24 - kl. 8:16

Spendrapporten ger en bra bild över hela stadens inköp

Spendrapporten visar hur den externa spenden är fördelad mellan tolv kategorifamiljer.