Gå tillbaka
2022-10-28 - kl. 19:27

Små och medelstora företag levererar

Diagram över andelen små och medelstora företag i Göteborgs spend.