Inköp & Upphandling
Visar 2 artiklar
2018-02-07 - kl.14:54

Upphandlingen av högtrycksspolning och slamsugning är överprövad

  • Nyhetstyp
  • Överprövning
2017-05-05 - kl.12:13

Upphandling av TV-inspektion, filmning och ovalitetsmätning görs om

  • Nyhetstyp
  • Avtalslöshet
2017-03-07 - kl.14:02

Avtalslöst inom högtrycksspolning och slamsugning

  • Nyhetstyp
  • Avtalslöshet