Gå tillbaka
2022-03-14 - kl. 10:13

Upphandlingen av tekniska konsulter – syneförrättning, vibrationsmätning och riskanalys är överprövad