Kategori: Tekniska konsulter projektledning – lokaler

Visar 5 artiklar
2022-02-23 - kl.15:51

Nytt ramavtal för tekniska konsulter – projektledning lokaler

Foto: Scott Graham
  • Nyhetstyp
  • Avtalsstart
2022-01-03 - kl.15:31

Upphandlingen av tekniska konsulter – projektledning lokaler, delområde 3 (byggledning) är överprövad

  • Nyhetstyp
  • Överprövning
2019-12-13 - kl.9:44

Ramavtal med Midroc Project Management AB sägs upp i förtid

  • Nyhetstyp
  • Förtida upphörande