Kategori: Hantverkstjänster – Förnyad konkurrensutsättning

Visar 5 artiklar
2018-03-27 - kl.14:12

Medverkan i strategisk grupp för hantverkstjänstavtalen

  • Nyhetstyp
2017-08-17 - kl.10:30

Överprövade upphandlingar för hantverkstjänster

  • Nyhetstyp
  • Överprövning
2017-06-19 - kl.7:37

Upphandlingen av hantverkstjänster – mark är överprövad

  • Nyhetstyp
  • Överprövning