Inköp & Upphandling

Kategori: Hantverkstjänster – Bygg

Visar 8 artiklar
2018-03-27 - kl.14:12

Medverkan i strategisk grupp för hantverkstjänstavtalen

  • Nyhetstyp
2017-08-17 - kl.10:30

Överprövade upphandlingar för hantverkstjänster

Tre hantverkare tittar på en skiss
  • Nyhetstyp
  • Överprövning