Inköp & Upphandling
Visar 7 artiklar
2018-03-27 - kl.14:12

Medverkan i strategisk grupp för hantverkstjänstavtalen

  • Nyhetstyp
2017-08-17 - kl.10:30

Överprövade upphandlingar för hantverkstjänster

Tre hantverkare tittar på en skiss
  • Nyhetstyp
  • Överprövning
2017-02-14 - kl.12:03

Avtalslöst inom hantverkstjänster avseende bygg, rör och plåt

  • Nyhetstyp
  • Avtalslöshet
  • Överprövning