Kategori: Hantverkstjänster – Rör

Visar 5 artiklar
2020-10-21 - kl.14:23

Framtiden Rörservice upphör i december

  • Nyhetstyp
  • Förtida upphörande
2018-03-27 - kl.14:12

Medverkan i strategisk grupp för hantverkstjänstavtalen

  • Nyhetstyp
2017-02-14 - kl.12:03

Avtalslöst inom hantverkstjänster avseende bygg, rör och plåt

  • Nyhetstyp
  • Avtalslöshet
  • Överprövning